Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang web Kemmediwhite.org được vận hành bởi Công ty TNHH Hera Group.

Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chính sách cũng sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Cuối cùng, chính sách bảo mật sẽ giải thích quyền lựa chọn của bạn về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho bạn là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến bạn tuân thủ theo nội dung của chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

Chúng tôi sẽ giữ thông tin của khách hàng trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó. Bạn có thể truy cập vào web và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân. Lúc đó, bạn đang ẩn danh và chúng tôi không thể biết bạn là ai nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản của mình.

Thu thập thông tin cá nhân

Sau đây là một số ví dụ về các thông tin mà chúng tôi thu thập:
  • Đăng ký trên trang web chúng tôi: Tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng.
  • Đánh giá sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tương tác.

Đối tác thứ ba và liên kết

Chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn cho các đại lý và nhà thầu phụ trong khuôn khổ quy định của chính sách bảo mật.

Ví dụ: Chúng tôi sẽ nhờ bên thứ ba giao hàng, nhận tiền thanh toán, phân tích dữ liệu, tiếp thị.

Trong khuôn khổ chính sách bảo mật, chúng tôi không tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được đồng ý trước trừ khi chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của pháp luật.

Hera Group và các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm Google, Facebook có thể sử dụng cookies của Google Analytics hoặc cookies của bên thứ ba (như DoubleClick) để thu thập thông tin, tối ưu hóa và phục vụ cho mục đích quảng cáo dựa trên lần truy cập trang web của người dùng trong quá khứ.

Bảo mật

Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của bạn. Khi thu thập dữ liệu trên trang web, chúng tôi thu thập chi tiết cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn. Chúng tôi khuyên bạn rằng bạn không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát bạn có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của bạn qua internet hoặc email.

Bạn tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống trang web. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

Quyền lợi khách hàng

Bạn có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về tình trạng bảo mật và an ninh của chúng tôi hoặc nếu bạn có yêu cầu quyền truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân, bạn có thể liên lạc với Hera Group qua điện thoại hoặc e-mail.

Công ty TNHH Hera Group

Văn phòng: 1042 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 1900 638063

Email: heragroupvietnam@gmail.com

Quyền truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn có thể bị hạn chế bởi luật pháp liên quan. Hera Group có thể thực hiện các bước có cơ sở để xác minh danh tính của bạn trước khi đồng ý để bạn truy cập hoặc chỉnh sửa.

Trong trường hợp cần thiết hoặc được yêu cầu để liên lạc với bạn về bất kỳ sự việc nào liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, Hera Group có thể liên lạc qua e-mail, điện thoại hoặc thư tín.